Comisii de specialitate

1. Comisia economico-financiară, învățământ, activități socio-culturale, familie, cultură, culte, protecție specială:

a) Tudoran Bebe – președinte
b) Anghel Ion – secretar
c) Calotă Gabriel – membru
d) Guguștea Daniel – membru
e) Tudoran Ion – membru

2. Comisia juridică, disciplină, agricultură, amenajarea teritoriului, urbansim, protecția mediului:

a) Călin Florian – președinte
b) Sirma Eugen- secretar
c) Tucă Costinel – membru
d) Guguștea Daniel – membru
e) Boldea Ionel – membru